dola utbildar

föreläsningar • kurser • ledarskap • kommunikation


Dan Andersson, D:et i DOLA, är verksam som föreläsare, författare och lärare. Han samarbetar bl a med Högskolan i Borås, Stiftelsen Proteko och SKF. Dan har sin huvudsakliga utbildning från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm; därifrån har han bl a en fil.mag. (M Sc) i Idrott. Dan har också studerat historia på Göteborgs universitet och filosofi vid Ithaca College i delstaten New York, USA.


 

Dan är författare till ett flertal böcker. En av hans böcker Fysisk Aktivitet - Vägen till bättre hälsa och ett rikare liv  handlar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, olika former av motion och träning samt vilka fördelar ett liv i rörelse ger. Boken tar också upp motivation och förändringsprocesser. Tidigare har Dan skrivit läromedel i skolans kanske viktigaste ämne, Idrott och hälsa.

Dan når du enklast på telefon 0706253505 eller via dan@dola.se   

   

Dola AB. Stationsvägen 8. 516 50 Aplared. 0703-179500. info@dola.se